7. huhtikuuta 2012

Huijausta!

Richard Wiseman: Yliluonnollinen ilmiö

Tiedämme, että kaikelle yliluonnolliseksi sanotulle on luonnollinen selitys, kunhan vain ilmiötä tutkii tarpeeksi perusteellisesti.

– Silti sanomalehtien pikkuilmoituksista saattaa helposti löytää kasoittain ennustajia, jotka tarjoutuvat kertomaan menneisyytemme, luonteemme ja tulevaisuutemme.
– Silti horoskoopit ovat monen vakavastikin otettavan lehden vakiotäytettä.
– Silti suuri osa maailman ihmisistä uskoo, että jossakin on joku, joka on luonnut maailmankaikkeuden ja jopa valvoo jokaisen yksittäisen ihmisen tekemisiä ja ajatuksia.

Aikaisemmin länsimaissakin on lukemattomia ilmiöitä pidetty yliluonnollisina eikä niitä ole edes pyritty selittämään muulla tavoin. Yliluonnollisiksi sanotut ilmiöt, meediot ja viestit haudan takaa kehittyivät innostukseksi 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, mutta alkoivat jäädä muodista, kun henkien sijasta ilmiöiden aiheuttajaksi paljastuivatkin kokeisiin osallistuneet ihmiset – yleensä tiedostamattaan. Monet "henkien" aikaansaannokset ovat perustuneet myös tietoiseen huijaukseen, epätavallisiin fysikaalisiin ilmiöihin tai muihin väärinkäsityksiin.

Ennen tieteellistä uraansa taikurinakin toiminut psykologian professori Richard Wiseman on koonnut kirjaansa Yliluonnollinen ilmiö monia viimeisten parin sadan vuoden aikana ihmisiä hämmästyttäneitä ilmiöitä, joille ei aluksi löytynyt muuta selitystä kuin magia.

Wiseman kertoo kirjassaan mm. ennustamisesta, ruumiistapoistumisen kokemuksista, kuolleiden kanssa keskustelemisesta, aaveista ja enneunista. Hän osoittaa, että niissä kaikissa on kysymys suggestiosta tai itsesuggestiosta. Sen ohessa hän myös selittää tekniikoita, joiden avulla kuka tahansa voi uskottavasti kertoa toisen luonteen ja menneisyyden, katkaista metalliesineitä hengen voimalla ja kommunikoida aaveiden kanssa. Wiseman neuvoo opettelemaan mahdollisimman monta erilaista tekniikkaa saman vaikutuksen aikaansaamiseksi, jotta huijauksen paljastaminen olisi vaikeampaa. Jos esimerkiksi tarkoituksena on liikuttaa kevyttä esinettä hengen voimalla, sitä voi huomaamattomasti puhaltaa tai aiheuttaa vastaavan ilmavirtauksen kädellä.

Ihminen on siitä viisas eläin, että hän ei tarvitse ketään toista huijaamaan itseään. Hyvin usein me huijaamme itse itseämme.

Ihmiselle on kehityksen kuluessa ollut erittäin hyödyllistä kyky tunnistaa jokin hahmo tai olio epämääräisistäkin viitteistä. Tämä on yhteydessä siihen, miten havaitsemme syyn ja seurauksen suhteet. On turvallisempaa kuvitella, että pimeässä kuuluvan kahinan aiheuttaa jokin vihollinen kuin ajatella, että syynä on vain tuuli.

Kyky havaita oikeita yhteyksiä on ollut keskeinen tekijä ihmislajin säilymiselle ja menestykselle. Jos oikea syy ei ole näkyvillä tai muuten käsitettävä, ihminen keksii helposti jonkin yliluonnollisen syyn. Pyrimme kovin helposti myös kuvittelemaan tekijän tai toimijan myös sellaisille ilmiöille, joiden ainoana aiheuttajana ovat fysiikan, kemian, biologian ja sosiologian lainalaisuudet. Varsinkin monimutkaisista ilmiöistä saatetaan ajatella, että joku on ne suunnitellut, vaikka "suunnittelijana" itse asiassa ovatkin luonnonlait

Voi ajatella, että yliluonnolliseen uskominen ei ole haitaksi normaali-ihmiselle varsinkaan silloin, kun muutkin ajattelevat samalla tavalla. Mutta jos tarkoituksena on ratkaista itseä tai ihmiskuntaa vaivaavia oikeita ongelmia, täytyy ratkaisukeinojenkin perustua oikeisiin asioihin, ei uskomuksiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti